راهی که همیشه باز است

 

 

راهی که همیشه باز است


دلت که گرفت ،

دیگر منت زمین را نکش !

راه آسمان باز است ...

پربکش !

او همیشه آغوشش باز است ،

نگفته تو را می خواند ...
/ 1 نظر / 15 بازدید
خادم المهدی

بسیار فوق العاده است چه خوب است بزرگ بزرگ بنویسیم: الهی بحق الزینب عجل الولیک الفرج