فلسفه حرام بودن نگاه به نامحرم

‌‌فلسفه حرام بودن نگاه به نامحرم

یک سؤال اساسی و یک جواب منطقی سؤال : از عالمی سوال شد:چه اشکالی دارد که انسان به جنس مخالف  نگاه کند و لذت ببرد؟ پاسخ : نگاه به حسن جمال جنس مخالف ضررهایی دارد که به طورخلاصه اشاره می شود: 1_ می بینی ، می خواهی، به وصالش نمی رسی، دچارافسردگی میشوی…! 2_ می بینی، شیفته می شوی، عیب ها را نمی بینی، ازدواج میکنی،  طلاق می دهی.! 3_ می بینی ، دائم به او فکر می کنی، از یاد خدا غافل می شوی، از عبادت لذت نمی بری.! 4_ می بینی ، با همسرت مقایسه می کنی،ناراحت می شوی،  بداخلاقی می کنی.! 5_ می بینی، لذت می بری، به این لذت عادت می کنی، چشم چران می شوی،  در نظر دیگران خوار می گردی.! 6_ می بینی ، لذت می بری، حب خدا در دلت کم می شود، ایمانت ضعیف می شود.! 7_ می بینی ، عاشق می شوی، از راه حلال نمی رسی،  دچار گناه میشوی.!  لذا اسلام در یک کلمه می گوید : ""نگاهت را از جنس مخالف دور کن""

/ 2 نظر / 30 بازدید
منتظرالمهدی

سلام بروزم با*بازیګران فرهنګساز!!!* دین کنید یا مهدی